Kernactiviteiten alhier zijn:

 • Veterinair- en levensmiddelenrecht
 • Arbeidsomstandighedenrecht
 • Dierenwelzijnsrecht
 • Overheidsretributies/Heffingen
 • Bestuurlijke sancties (boetes NVWA, boetes Inspectie SZW, lastgeving en dwangsommen, etikettering en recall)
 • Vergunningen
 • Overeenkomstenrecht retail en export

 

Veterinair en levensmiddelenrecht

Wanneer het gaat om het produceren en vermarkten van voedsel, komt een breed scala aan regels in beeld, die van toepassing zijn op het gebied van product- en voedselveiligheid. Als ondernemer is het niet altijd eenvoudig om de geldende en veranderende regelgeving in beeld te hebben en aan de daaruit voortvloeiende eisen te voldoen. Wanneer niet (geheel) voldaan wordt aan de gestelde eisen, heeft dit vervelende consequenties in de verhouding tot de handelspartners en de toezichthouders, waaronder de NVWA en Arbeidsinspectie.

WZ Advies beschikt over een ruime expertise en ervaring. WZ Advies treedt al decennia lang op voor een aantal slachterijen, vleesverwerkers en voedselproducenten op juridisch-veterinair en arbeidsrechtelijk gebied, alsmede in de verhoudingen met de overheid en - sinds de toenemende financieringsproblematiek binnen de sector - eveneens in relatie met de Bank(en) / financiers en zakelijke participanten.

Met betrekking tot het boetebeleid van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) en de Arbeidsinspectie bieden wij dienstverlening aan tegen vaste tarieven. Zie hiervoor het kopje 'tarieven'.

 

In spoedgevallen of drastischere maatregelen (schorsing van erkenning / slachtverbod e.d.) kunt U kosteloos bellen op

telefoonnummer +31(0)6 27745698.

 

  

Bestuursrecht

In het bestuursrecht, staan besluiten van de overheid, alsmede optreden tegen de overheid in al haar geledingen centraal.

 

Wat kunt u ondernemen als u het niet eens bent met een besluit van de overheid of wat moet u doen om een overheidsbesluit te verkrijgen dat u nodig heeft voor uw onderneming ?

 

In het bestuursrecht wordt geregeld op welke wijze de overheid besluiten mag of moet nemen en wat daarbij de rechten en plichten van haar zijn tegenover de ondernemer en burger.

 

Onze expertise op het gebied van bestuursrecht omvat onder meer:

 

 • Verweer tegen overheidsbesluiten
 • Verweer tegen bestuursrechtelijke boetes
 • Aanvragen van vergunningen en toestemmingen
 • Indienen van verzoeken tot schadevergoeding

 

 

Ondernemings- en Bankrecht

De ondernemer heeft op allerlei manieren te maken met het ondernemingsrecht. Er moeten tal van zaken worden vastgelegd en ter hand genomen om de rechten van uw onderneming en de continuïteit van de onderneming te waarborgen, zoals;

 • Overeenkomsten;
 • Algemene voorwaarden;
 • Vennootschappelijke verhoudingen;
 • Bedrijfsoverdracht;
 • Incassozaken;
 • Arbeidszaken;
 • Bankzaken en overige financieringen.

 

 

Dienstverlening aan de Overheid

 Een deel van de roots van WZ Advies ligt in het sociale domein, met name op het gebied van de

professionele zorg. 

WZ Advies begeleidt overheids- en zorg organisaties op het gebied van:

 

 • project financieringen
 • project inrichting
 • projectplanning en -uitvoering
 • project toetsing

Samenwerking tussen private en overheidspartners, alsmede Social Impact modellen hebben bijzondere aandacht.

 

  

Hoofdstraat 23

5121 JA Rijen

E: info@wzadvies.nl

M: +31(0)6 27745698