Tariefstellingen in boetezaken m.b.t. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alsmede in boetezaken m.b.t. de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Met betrekking tot het boetebeleid van de NVWA / Inspectie SZW bieden wij de volgende dienstverlening aan tegen fixed-prices, waarbij het eerste bedrag geldt voor boetes tot en met € 3.500,-- en het tweede bedrag voor boetes boven de € 3.500,--.

 

U ontvangt een voornemen tot boeteoplegging met rapport van bevindingen.

Binnen 14 dagen na dagtekening van de boeteoplegging moet de zienswijze ingediend worden.

Wij beoordelen de zaak, overleggen telefonisch met u of uw medewerkers en stellen de zienswijze op. Op basis hiervan wordt in overleg          beslist of het zinvol is om verder te gaan.

 

Fixed price: € 600,-- / € 700,-- excl. BTW

 

 

In 90% van de gevallen volgt een boetebeschikking.

Binnen 6 weken na dagtekening van de boetebeschikking moet het bezwaarschrift ingediend worden. Wij vragen eventuele nadere stukken op, bespreken deze stukken met U en dienen namens U het bezwaarschrift in.

 

Fixed-price: € 950,-- / € 1.175,-- excl. BTW

 

 

Eventueel volgt een mondelinge behandeling (hoorzitting) als toelichting op het bezwaarschrift. Dit is alleen aan te raden in geval een feitelijke toelichting van het bedrijf op de zaak tot aanzienlijke verheldering leidt.

 

Fixed-price: € 775,-- / € 950,-- excl. BTW

 

 

Dan volgt de beslissing op bezwaar.

Alleen bij afwijzing volgt eventueel beroep bij de Rechtbank.

Griffiegeld (tevens bij een verzoek om een voorlopige voorziening) door ons af te dragen: € 371,-- (conform tarief Rechtspraak).

 

Fixed-price (beroepschrift): € 950,-- / € 1.175,-- excl. BTW.

Fixed-price: (zitting Rechtbank, beroepsprocedure) € 775,-- / € 950,-- excl. BTW 

 

 

Hoger Beroep

Alleen bij het ongegrond verklaren van het beroep volgt eventueel hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. Griffiegeld door ons af te dragen: € 559,-- (conform tarief Rechtspraak, CvBb).

 

Fixed-price (hoger beroepschrift): € 950,-- / € 1.175,-- excl. BTW.

Fixed-price: (zitting Rechtbank, hoger beroepsprocedure) € 775,-- / € 950,-- excl. BTW 

 

 

De scores alhier tot nu toe luiden:

  1. verlaging van de boete of schrappen boete na indiening zienswijze: 20%
  2. idem na bezwaar: 40%
  3. idem na beroep bij Rechtbank: 55%

 

 

Werkwijze:

 

U meldt de zaak aan d.m.v. een e-mailbericht op info@wzadvies.nl.

U zendt dan toe het ‘voornemen tot boeteoplegging' inclusief 'rapport van bevindingen' (boeterapport).

Wij zenden U binnen 3-5 werkdagen toe:

  • Eerste advies met concept zienswijze;
  • Eventuele nadere vragen;
  • Nota ad € 600,-- / € 700,-- excl. BTW;
  • Plan van aanpak voor het eventuele vervolg.

 

In spoedgevallen of drastischere maatregelen (schorsing van erkenning / slachtverbod e.d.) kunt U kosteloos bellen op

telefoonnummer 06-27745698:

  • Op werkdagen tussen 08.00 uur en 19.00 uur
  • Op zaterdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur

 

Mocht U in een andere aangelegenheid met WZ Advies kennismaken, dan maken wij graag een persoonlijke afspraak met U.