WZ Advies heeft een ruime expertise en treedt al decennia lang op voor een aantal slachterijen en vleesverwerkers op juridisch-veterinair gebied, alsmede in de verhoudingen met de overheid en - sinds de toenemende financieringsproblematiek binnen de sector - eveneens in relatie met de Bank(en) / financiers.

 

Artikel Pluimveeweb april 2021

Star boetebeleid NVWA door gemis praktijkgevoel

 

Met betrekking tot het boetebeleid van de zowel de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) alsmede de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bieden wij dienstverlening aan tegen speciale tarieven:  

NVWA / Inspectie SZW boetebeleid

 

Mocht u in een andere aangelegenheid met WZ Advies kennismaken, dan hanteren wij een uurtarief van € 247,50 exclusief btw.

Reis- en wachttijden worden belast voor 50% van het standaard uurtarief. Wij werken op basis van een vooraf gestelde inschatting van de benodigde tijd. Indien uw juridische probleem zich hiervoor niet leent ontvangt u van ons maandelijks een overzicht van de tot dan toe bestede tijd. Tevens ontvangt u (een) gespecificeerde factu(u)r(en).

 

Contact opnemen kan middels het contactformulier op onze website of door middel van het verzenden van een e-mailbericht op info@wzadvies.nl.

   

In spoedgevallen of drastischere maatregelen (schorsing erkenning / slachtverbod e.d.) kunt u ten alle tijden kosteloos bellen op

telefoonnummer +31(0)6 27 74 56 98.